Biuro tłumaczeń

Warszawa / Szczecin / Wrocław

Warszawa: +48 22 207 21 97
Szczecin: +48 91 881 28 57
Wrocław: +48 71 722 79 93

Start

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Wszyscy znamy np. umowy, regulaminy, gdzie duża część tekstu napisana jest drobnymi literami (czcionką). Właśnie z uwagi na ten fakt, że na jednej kartce A4 można zmieścić zarówno bardzo dużo, jak również mało tekstu, do obliczania pracy, jaką musi włożyć tłumacz w przetłumaczenie tekstu została przyjęta strona obliczeniowa. Nasze biuro tłumaczeń przyjmuje, że jedna strona obliczeniowa przy tłumaczeniach przysięgłych wynosi 1125 znaków (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) natomiast jedna strona obliczeniowa przy tłumaczeniach zwykłych wynosi 1800 znaków. Te same parametry obowiązują we wszystkich naszych biurach tłumaczeń, zarówno w Warszawie, w Szczecinie jak i we Wrocławiu.

W zależności od wielkości liter (czcionki) jakimi dokument jest napisany, na jednej kartce A4 może zmieścić się dużo tekstu do tłumaczenia (gdy jest napisany „maczkiem”), jak również bardzo mało (gdy jest napisany wielkimi literami). Z tego powodu, do obliczania ilości pracy jaką musi włożyć tłumacz w przetłumaczenie owej kartki, przyjęte jest przeliczanie tekstu na strony obliczeniowe. Doświadczony tłumacz może orientacyjnie ocenić, ile w danym dokumencie znajduje się stron obliczeniowych – i dzięki temu możemy podać Państwu orientacyjną wycenę tłumaczenia - jednak ostateczna ilość znaków możliwa jest do ustalenia dopiero po wykonaniu tłumaczenia. Ta ostateczna ilość znaków dzielona jest przez 1125 znaków (str. obliczeniowa w tłumaczeniu przysięgłym) lub 1800 (tłumaczenie zwykłe) i na tej podstawie otrzymujemy ostateczną ilość stron w tłumaczeniu. Ilość stron mnożymy przez cenę dla danego języka tłumaczenia i w ten sposób otrzymujemy cenę końcową tłumaczenia.
Najlepszym, a zarazem najwygodniejszym sposobem wyceny dokumentu jest jego przesłanie w formie zeskanowanej na nasz adres mailowy do biura tłumaczeń w Warszawie (warszawa@tlumacz24.eu), biura tłumaczeń w Szczecinie (szczecin@tlumacz24.eu) lub biura tłumaczeń we Wrocławiu (wroclaw@tlumacz24.eu). Na podstawie takiego dokumentu będziemy w stanie podać Państwu wiążącą ostateczną ofertę tłumaczenia.

W przypadku dokumentów szablonowych, nasze biuro tłumaczeń w Szczecinie, biuro tłumaczeń w Warszawie oraz biuro tłumaczeń we Wrocławiu stosuje ryczałtowe ceny tłumaczeń, pomimo, iż faktyczna ilość tekstu w tłumaczeniu jest większa. Jedne z dokumentów, takie jak tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu małżeństwa, tłumaczenie aktu zgonu, tłumaczenie dyplomu są bardziej szablonowe i stąd ich cena jest znana z góry. Inne dokumenty, jak tłumaczenie suplementu do dyplomu w zależności od uczelni wystawiającej moga się różnić od siebie wielkością i w takich przypadkach znany jest przedział cenowy, jednak ostateczna cena za tłumaczenie może zostać obliczona dopiero po dostarczeniu suplementu do dyplomu do naszego biura tłumaczeń i zweryfikowaniu, który wzór został przes uczelnię zastosowany.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych cen za tłumaczenie aktu urodzenia, tłumaczenie aktu małżeństwa, tłumaczenie aktu zgnu, tłumaczenie dyplomu czy tez tłumaczenie suplementu do dyplomu, zapraszamy do zapoznania się z  naszym cennikiem tłumaczeń

Biuro tłumaczeń tlumacz24.eu tłumaczy zaświadczenia o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłków, dla celów uzyskania zasiłków za granicą. Koszt takiego tłumaczenia zależy od ilości wpisów dokonanych przez urząd i polegających tłumaczeniu. W Warszawie oraz Szczecinie ilość tekstu wpisywanego przez urzad do zaświadczenia waha się między 2 a 3 stronami obliczeniowymi. Wystarczy przesłać do nas skan dokumentu, a nasze biuro tłumaczeń w Warszawie lub biuro tłumaczeń w Szczecinie wykona dla Państwa bezpłatnej wyceny w ciągu kilku minut.

Tak, istnieje możliwość aby tłumacz ocenił wielkość zarówno tłumaczenia przysięgłego jak i zwykłego zw języku docelowym. Na tej podstawie możemy podać Państwu stałą końcową cenę, która po wykonaniu tłumaczenia się już nie zmieni.

Czas wykonania tłumaczenia zależy od ilości zleceń, które w danej chwili biuro tłumaczeń ma do zrealizowania. Najczęściej tłumaczenie prostych i krótkich tekstów odbywa się na bieżąco. Tłumaczenie dłuższych tekstów może zająć nieco dłużej, w szczególności, jeśli mamy do czynienia z jednym długim dokumentem, a nie z kilkoma niezależnymi od siebie tekstami. Nasze biuro tłumaczeń wyznaje podstawową zasadę, że każdy dokument tłumaczony jest od początku do końca przez jednego tłumacza. Dzięki takiemu podejściu każde tłumaczenie pochodzące z naszego biura tłumaczeń jest w pełni spójne wewnętrznie, zachowana jest jednolita nomenklatura i jednoznaczność zwrotów, co ma szczególne znaczenie w bardzo wielu rodzajach dokumentów jak np. w przypadku umów, dokumentacji, instrukcji itp.

Wszystkie tłumaczenia i dokumenty można odebrać i dostarczyć zarówno do naszego biura tłumaczeń w Warszawie, biura tłumaczeń w Szczecinie jak i biura tłumaczeń we Wrocławiu . Przed wizytą w celu odebrania tłumaczenia / dostarczenia dokumentów prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z nami w celu jej umówienia:

Biuro tłumaczeń Warszawa
22 207 21 97

Biuro tłumaczeń Szczecin
91 881 28 57

Biuro tłumaczeń Wrocław
71 722 79 93

Biuro tłumaczeń Warszawa - kliknij tutaj
Biuro tłumaczeń Szczecin - kliknij tutaj
Biuro tłumaczeń Wrocław - kliknij tutaj

Biuro tłumaczeń Warszawa
godz. 08:30 - 19:00

Biuro tłumaczeń Szczecin
godz. 09:00 - 17:00 - przed przybyciem do biura prosimy o telefoniczne potwierdzenie wizyty

Biuro tłumaczeń Wrocław
godz. 09:00 - 17:00

 

Tak, na podstawie zeskanowanych dokumentów lub kopii dokumentów mogą zostać wykonane tłumaczenia przysięgłe. W takiej sytuacji wystarczy okazać oryginał przy odbiorze tłumaczenia. Jeśli nie dysponujecie Państwo oryginałem dokumentu, wówczas tłumacz przysięgły dokonuje poświadczenia za zgodność z okazanym dokumentem, a nie oryginałem.

Cennik tłumaczenia dokumentów samochodowych z Niemiec i Austrii znajdziecie Państwo tutaj - na samym dole strony.
Zarówno nasze biuro tłumaczeń w Warszawie jak i biuro tłumaczeń w Szczecinie stosuje ryczałtową stawkę za tłumaczenie dokumentów samochodowych dla pojazdów sprowadzonych z Niemiec i Austrii, gdyż ich szablonowość pozwala nam zaproponować Państwu szczególnie tanie tłumaczenie. W przypadku standardowego obliczania ceny tłumaczenia dokumentów samochodowych wg ilości znaków, cena tłumaczenia nie byłaby tak niska, jak w przypadku stawki ryczałtowej. Ponadto, dla klientów, którzy zdecydują się na tłumaczenie dokumentów samochodowych w naszym biurze tłumaczeń w Szczecinie lub biurze tłumaczeń w Warszawie, oferujemy również tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży w niezwykle atrakcyjnej zryczałtowanej cenie.

Tak, biuro tłumaczeń tlumacz24.eu tłumaczy odpisy z KRS na wszystkie języki europejskie, m.in. takie jak język niemiecki, język angielski, język francuski, język duński, język norweski, język szwedzki. Dokumenty KRS można dostarczyć zarówno do naszego biura tłumaczeń w Warszawie, jak i naszego biura tłumaczeń w Szczecinie.
Koszt tłumaczenia odpisu z KRS uzależniony jest od ilości wpisów zawartych w dokumencie, jednak waha się on najczęsciej w przedziale ok. 10-15 stron obliczeniowych. W zależności od potrzeby, tłumaczenia sporządzane przez basze biuro tłumaczeń w Warszawie oraz biuro tłumaczeń w Szczecinie poświadczane są przez tłumaczy przysięgłych wszystkich języków eurpoejskich, m.in. przez tłumacza przysiegłego języka niemieckiego, tłumacza przysięgłego języka angielskiego, tłumacza przysięgłego języka francuskiego, tłumacza przysięgłego języka duńskiego, tłumacza przysięgłego języka norweskiego, tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego.

Tłumaczenia ustne, zarówno w naszym biurze tłumaczeń w Szczecinie jak i biurze tłumaczeń w Warszawie, wykonywane są przez najlepszych specjalistów w danym języku i danej dziedzinie. W zespole naszego biura tłumaczeń pracują od wielu lat ci sami sprawdzeni tłumacze przysięgli, do których mamy zaufanie i wiemy, iż wykonują tłumaczenia ustne o wysokiej jakości. Wykonujemy tłumaczenia ustne potkań biznesowych, jak również tłumaczenie ustne aktów notarialnych, tłumaczenie ustne ślubów, tłumaczenie ustne konferencji, tłumaczenia ustne rozpraw sądowych oraz podczas wielu innych okoliczności.

Każdy tłumacz przysięgły języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, duńskiego, norweskiego, hiszpańskiego wykonujący tłumaczenia dla naszego biura tłumaczeń w Szczecinie jak i biura tłumaczeń w Warszawie posiada najwyższe kwalifikacje. Tłumaczenia w Szczecinie jak i tłumaczenia w Warszawie realizowane są przez tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniach, którzy języka uczyli się przebywając za granicą. Dodatkowo, każdy tłumacz przysięgły języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego, duńskiego, norweskiego, hiszpańskiego aktywnie wykonuje tłumaczenia przysięgłe - oznacza to, że nasze biuro tłumaczeń w Szczecinie oraz biuro tłumaczeń w Warszawie skupia wyłącznie tłumaczy przysięgłych mających kontakt z najnowszymi trendami językowymi.

Tak, tłumaczenie dokumentów samochodowych wydawane przez nasze biuro tłumaczeń w Warszawie i biuro tłumaczeń w Szczecinie wydawane jest zawsze z poświadczeniem tłumacza za zgodność z oryginałem, ponieważ organy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów wymagają, aby tłumaczenie dokumentów samochodowych w Warszawie oraz w Szczecinie było właśnie tak potwierdzone. Z tłumaczeniem dokumentów samochodowych zamówionym w naszym biurze tłumaczeń w Warszawie lub biurze tłumaczeń w Szczecinie będziecie mogli Państwo bez problemu zarejestrować pojazd na terenie całego kraju.

Zarówno nasze biuro tłumaczeń w Szczecinie, biuro tłumaczeń w Warszawie, jak i biuro tłumaczeń we Wrocławiu zajmuje się tłumaczeniem wszelkiego rodzaju dokumentów urzędowych. Wykonujemy takie usługi, jak:
> tłumaczenie aktu urodzenia
> tłumaczenie aktu małżeństwa
> tłumaczenie aktu zgonu
> tłumaczenie KRS
> tłumaczenie KRK
> tłumaczenie sprawozdania finansowego, w skład którego wchodzą m.in. takie dokumenty, jak:
- tłumaczenie bilansu
- tłumaczenie rachunku zysków i strat

Zleć tłumaczenie
tutaj - Online!

Masz pytania? Chcesz zamówić?
Prześlij dokumenty tutaj:

Wycena Zamówienie 
 

Zobacz cennik naszych usług

Zobacz praca dla tłumaczy

Szybki kontakt

Biuro tłumaczeń Warszawa

Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
telefon tel: +48 22 207 21 97
email email: warszawa@tlumacz24.eu

Biuro tłumaczeń Szczecin

Pl. Rodła 8 (18 p. | pok. 1805)
70-419 Szczecin
telefon tel: +48 91 881 28 57
email email: szczecin@tlumacz24.eu

Biuro tłumaczeń Wrocław

telefon tel: +48 71 722 79 93
email email: wroclaw@tlumacz24.eu